Proxecto de rehabilitación mediante convenio de colaboración co Concello de As Pontes

n
LIGAZÓN PARA DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN
http://gofile.me/2wrlf/WxQi9CbCn…

A documentación inclúe os seguintes arquivos:
– Prego de contratación
– Proxecto técnico de rehabilitación
– Modelo BC3

Guardar

n
LIGAZÓN PARA DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN
http://gofile.me/2wrlf/7DI0vaJCs

A documentación inclúe os seguintes arquivos:
– Acta de apertura sobre A
– Acta de apertura sobre C
– Informe de baixa desproporcionada
– Acta de valoración da documentación presentada polo licitador
– Proposta de adxudicación
– Acordo de adxudicación

Guardar

n

LIGAZÓN PARA DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN
http://gofile.me/2wrlf/CQzlmB32wlf/7DI0vaJCs

PLANO MUSEOLÓXICO

Guardar