CONTACTO
Praza da Igrexa, s/n
15320 As Pontes de García Rodríguez
A Coruña

Tlf. 670509697
fundacionmemc@gmail.com